Warsztaty tworzenia komiksu pt. „Przystanek Polska” – poświęconemu życiu Edwarda Nitki działacza polonijnego w Wolnym Mieście Gdańsku, zawiadowcy stacji w Straszynie – na dworcu będącym obecnie siedzibą wnioskodawcy. Edward
Nitka walczył jako ochotnik w wojnie z bolszewikami w 1920, działał w organizacjach polonijnych i zginął w Stutthofie.

Prezentujemy komiks powstały podczas warsztatów Kolej na niepodległość