Dumnie prezentujemy:

Nitka, Szlak 229, Przystanek Sztuka

Warsztaty filmowe – „Kolej na dokument” realizowane przez lokalne Stowarzyszenie „Nasza droga do kina”, których celem będzie zainteresowanie uczestników historią i żyjącymi świadkami wydarzeń, towarzyszących odzyskaniu niepodległości, uwzględniając lokalną specyfikę historyczną, poprzez przybliżenie dziedziny tworzenia filmu, który co prawda jest dostępny dość powszechnie, ale umiejętności interesującego wykorzystania tego medium są wśród młodzieży niewielkie.